Tko su naši korisnici?

PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

Korisnici (koji su sposobni da razumiju i nije im oduzeta poslovna sposobnost), ravnopravno sudjeluju u izradi individualnih programa, te time postaju suodgovorni za njegovu provedbu.

Djelatnost Doma:

Smještaj, prehrana, njega, zdravstvena zaštita, radna okupacija, socijalna integracija.
U Domu djeluje stručni tim, glavna medicinska sestra, socijalni radnik, radni terapeut.

Oblici rada u Domu:

Prihvat i smještaj bolesnih osoba i zadovoljavanje njihovih potreba, uključivanje korisnika u novu sredinu, provođenje psihosocijalnog tretmana u okvirima metodologije individualnog i grupnog rada, provođenje radno – okupacionih tretmana.