UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI i ORGANIZACIJA RADA PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA 

Preporuke_domovi_ver9_28_09_20 (pdf)