U organizaciji Doma za odrasle osobe ,,Sv. Nedjelja”* Nedešćina, 29. kolovoza u prostoru Općine Sveta Nedjelja održan je sastanak na temu Transformacije ustanove.

Uz konzultantice Svjetske banke koje u suradnji sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike provode projekt ,,Prijelaz s institucionalne skrbi na život u zajednici” i predstavnike Doma za odrasle osobe ,,Sv. Nedjelja” Nedešćina, sastanku su prisustvovali i predstavnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Istarske županije, načelnica Općine Sveta Nedjelja, načelnik Općine Pićan, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Labin te predstavnici područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad iz Istarske županije (Labin, Pazin, Rovinj, Buje i Pula).

Trenutno se u Domu Nedešćina izrađuje Individualni plan transformacije i sastanak je sazvan kako bi svi dionici pomogli ustanovi u procesu kreiranja i planiranja razvoja novih
usluga te samim time i u cijelom procesu transformacije.

Putem transformacije, ustanova u suradnji sa svojim dionicima sama sebi osmišljava novi život čija je svrha doprinos ustanove stvaranju i održavanju zajednica koje su inkluzivne i
podrzavajuće za svaku osobu bez obzira na vrstu i razinu potrebne podrške.

Trenutno se u Domu Nedešćina, osim usluge smještaja, pruža i usluga Pomoći i njege u kući u vidu dostave gotovog obroka, a u planu je kroz transformaciju razvijati ostale usluge propisane Zakonom o socijalnoj skrbi za kojima postoji potreba na području djelovanja ustanove s posebnim naglaskom na razvoj usluge organiziranog stanovanja, poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške.

Sastanak na temu Transformacije ustanove