Naručitelj Dom za odrasle osobe “Sv. Nedelja” Nedešćina, pokrenuo je postupak za nabavu Rabljenog vozila te Vam upućuje ovaj

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Ovaj postupak nabave Naručitelj provodi sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (120/16) i na temelju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave oznake Urbroj. 2144-03-60-75-01/250 Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina.

Poziv za dostavu ponuda rabljeno vozilo (pdf)

Troskovnik – rabljeno vozilo (pdf)