Naručitelj Dom za odrasle osobe “Sv. Nedelja” Nedešćina, pokrenuo je postupak za nabavu PREHRAMBENIH PROIZVODA te Vam upućuje ovaj

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Ovaj postupak nabave Naručitelj provodi sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (120/16) i na temelju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave oznake Ur. broj 2144-03-60-75-01/250 Doma za odrasle osobe “Sv. Nedjelja” Nedešćina:

03-2022 Poziv za dostavu ponuda (pdf)

Prilog 4 – Troskovnik (xlsx)