Naručitelj Dom za odrasle osobe “Sv. Nedelja” Nedešćina, pokrenuo je postupak za nabavu Kruha i pekarskih proizvoda te Vam upućuje ovaj

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Ovaj postupak nabave Naručitelj provodi sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (120/16) i na temelju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave oznake Urbroj 2144-03-60-75-01/250 Doma za odrasle osobe “Sv. Nedjelja” Nedešćina.

04-2022 Poziv za dostavu ponuda kruh i pekarski proizvodi (docx)

Troskovnik – kruh i pekarski proizvodi (xlsx)