Poziv na dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave – prehrambeni artikli:

Poziv za dostavu ponuda – prehrambeni artikli (pdf)

Troškovnik – prehrambeni artikli (xls)