Plan nabave za 2021 godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (120/2016) Dom za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina donosi Plan nabave za 2021. godinu