Odluka o ponistenju grupa II

Odluka o poništenju natječaja za grupu I. svježa jaja jednostavne nabave prehrambeni artikli