Odluka o ponistenju grupa I

Odluka o poništenju natječaja za grupu I. voće i povrće jednostavne nabave prehrambeni artikli