Odluka o odabiru Grupa III - Kruh i pekarski proizvodi

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave prehrambeni artikli grupa 3