Odluka o odabiru Grupa II - Svjeza jaja

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave prehrambeni artikli grupa 2