Odluka o odabiru Grupa I - Svjeze voce i povrce

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave prehrambeni artikli grupa 1