Odluka o odabiru grupa V - ostali prehrambeni artikli

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave – prehrambenih proizvoda: Grupa V – Ostali prehrambeni proizvodi