Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave – prehrambenih proizvoda: Grupa I – Svježa jaja:

Odluka o odabiru grupa I – svjeza jaja (pdf)

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave – prehrambenih proizvoda: Grupa IV – Smrznuta hrana:

Odluka o odabiru grupa IV – smrznuta hrana (pdf)

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave – prehrambenih proizvoda: Grupa V – Ostali prehrambeni proizvodi:

Odluka o odabiru grupa V – ostali prehrambeni artikli (pdf)