Odluka o poništenju natječaja za grupu I., grupu IV. i grupu V. jednostavne nabave – prehrambeni artikli:

Odluka o ponistenju natjecaja (pdf)