Na temelju članka 4. Pravilnika o radu Doma za odrasle osobe Sv.Nedelja Nedešćina(u daljnjem tekstu: Pravilnik o radu) ravnateljica Doma donosi:

O D L U K U
O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Članak 1.

Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa za pripravnika – psihologa (m/ž) – na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva (Klasa: 112-01/22-02/1, Urbroj: 2144-03-60-75-01/170) objavljen dana 1. travnja 2022.g. u Narodnim novinama (broj 41/2022), na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranicama i oglasnoj ploči Doma obzirom da je na Natječaj stigla jedna prijava koja ujedno i zadovoljava uvjete međutim nije se odazvala na razgovor za posao na koji je uredno pozvana.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

ravnateljica:
Sabina Kliman,mag.soc.rada

Odluka o ponistenju natjecaja – pripravnik – psiholog (pdf)