Odluka o ponistenju grupa I voce i povrce

Odluka o poništenju natječaja za grupu grupa I. – Voće i povrće jednostavne nabave: prehrambeni artikli