Odluka o odabiru - rekonstrukcija lifta

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet jednostavne nabave za radove na rekonstrukcija lifta