Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave: prehrambeni artikli:

GRUPA II – Odluka o odabiru (pdf)