Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave ostali prehrambeni artikli:

Odluka o odabiru – ostali prehrambeni artikli (pdf)

Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda – ostali prehrambeni artikli (pdf)