Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave Svježe meso

Odluka o odabiru Svježe meso (pdf)