Odluka o odabiru Kruh i pekarski proizvodi

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave – kruh i pekarski proizvodi