Odluka o odabiru grupa svjeza jaja

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za grupu II.  svježa jaja jednostavne nabave prehrambeni artikli