Korisnici sudjeluju u radu Doma i odlučivanju, između ostalog, i kroz Skup korisnika. Ono se održava najmanje jednom mjesečno. Korisnici se potiču da prisustvuju sastancima, da se izbore za svoje ideje i prava poštujući ideje i prava drugih te da preuzmu obveze i odgovornosti.
Skup korisnika ima svoje predsjedništvo kojeg čine predsjednik i zapisničar. Na sastancima se vodi zapisnik.

Skupovi korisnika mogu se ciljano organizirati za određenu populaciju korisnika Doma obzirom na temu i formu, kao što su npr. neke iskustvene radionice koje unaprijed definiraju problematiku određene populacije korisnika.

Sastancima Skupa korisnika prisustvuju stručni radnici i ravnateljica Doma. Korisnike se upoznaje s odlukama Stručnog vijeća i Stručnog tima te aktivno uključuje u njihovu realizaciju. Ostvaruje se suradnja radnika i korisnika, kao i korisnika međusobno kroz demokratska načela uvažavanja različitosti, razgovora te poštivanja dogovora.