Naziv: Dom za odrasle osobe “Sv. Nedelja” Nedešćina

Djelatnost: Skrb o odraslim osobama s mentalnim oštećenjima

Osnivač: Republika Hrvatska

Prava i dužnosti osnivača obavlja

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
https://mrosp.gov.hr/

Ravnateljica: Sabina Kliman

Dom za odrasle osobe “Sveta Nedjelja” Nedešćina je ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge smještaja, prehrane, brige o zdravlju, radne okupacije i psihosocijalne rehabilitacije odraslim osobama s mentalnim oštećenjima kojima nije potrebno bolničko liječenje, a skrb im se ne može pružati u vlastitoj obitelji ili osigurati na drugi način.
Dom također pruža uslugu pomoći i njege u kući u vidu dostave toplih obroka.

MISIJA

Stvaranje sigurnog okružja, funkcioniranje na zadovoljavajućoj razini ponašanja psihički bolesnih osoba, njihovo osnaživanje i podizanje socijalne kompetencije i osposobljavanje za samostalan život.

VIZIJA

Ravnopravnost, tolerantno i humano društvo koje pruža jednake mogućnosti psihički bolesnim osobama i njihovim obiteljima, njihovim prihvaćanjem u široj zajednici, osposobljavanje i podrška u njihovu samostalnom životu.

Usluge koje pružamo:

– Skrb o zdravlju i njega
– Psihosocijalni rad
– Radna terapija i organiziranje slobodnog vremena