Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 5. listopada 2023.g. (Klasa: 100-01/23-02/440, Urbroj: 524-08-01-02/3-23-2) ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

  1. STRUČNI RADNIK II. VRSTE – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Natjecaj str radnik II vrste – med_sestra (pdf)