Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 21. srpnja 2022. (Klasa: 100-01/22-02/225, Urbroj: 524-08-01-02/8-22-4) ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

  1. STRUČNI RADNIK I. VRSTE – REHABILITATOR -1 izvršitelj (m/ž) na NEODREĐENO puno radno vrijeme

Natjecaj str radnik I vrste – rehabilitator (pdf)