Financijski plan za 2024 i projekcija za 2025 i 2026

Financijski plan Doma za odrasle osobe Sv. Nedjelja Nedešćina za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu