Godisnje izvjesce pristup informacijama 2020

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu