Protokol za slucaj nedopustenog udaljavanja korisnika iz ustanove

Protokol za slucaj nedopustenog udaljavanja korisnika iz ustanove