Dan otvorenih vrata

Dan otvorenih vrata Doma za odrasle osobe Nedešćina 24.3.2017. godine