Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto
1. RADNI TERAPEUT /RADNA TERAPEUTKINJA -1 izvršitelj na NEODREĐENO puno radno vrijeme
Uvjeti:

završen stručni studij radne terapije
položen stručni ispit
jedna godina rada u struci
dokaz da ne postoji zapreka iz čl.261.st.1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN …

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od dana 25.ožujka 2022. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2022. godini za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja – potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništvo te članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe …

Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto
1. NJEGOVATELJ /ICA -1 izvršitelj – na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti:

PKV njegovatelj/ica
završena osnovna škola i položen tečaj za njegu
6 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati trebaju dostaviti i dokaze …