Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto stručnog radnika I. vrste – rehabilitatora:

Odluka o neizboru – rehabilitator (pdf)

 

Temeljem članka 23. Statuta Doma za odrasle osobe Nedešćina, u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 15. prosinca 2023. (Klasa: 100-01/23-02/646, Urbroj: 524-08-01-02/5-23-2) ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno …

Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 5. listopada 2023.g. (Klasa: 100-01/23-02/440, Urbroj: 524-08-01-02/3-23-2) ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa …

Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 21. srpnja 2022. (Klasa: 100-01/22-02/225, Urbroj: 524-08-01-02/8-22-4) ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa …

Odluka o izboru temeljem provedenog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za jednog izvršitelja na radnom mjestu – socijalni radnik:

Odluka o izboru – socijalni radnik (pdf)

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Stručni radnik I. vrste SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme:
Natjecaj socijalni radnik (pdf)

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Stručni radnik I. vrste SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme:
Natjecaj – socijalni radnik-ca (pdf)

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe “Sv. Nedjelja” – Nedešćina:
Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Poništenje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe “Sv. Nedjelja” – Nedešćina:
Ponistenje natjecaja za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe “Sv. Nedjelja” Nedešćina:

Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Odluka o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za stručnog radnika I. vrste – rehabilitatora na neodređeno puno radno vrijeme:
Odluka o ponistenju-rehabilitator-ica (pdf)

Odluka o izboru temeljem provedenog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za jednog izvršitelja na radnom mjestu – pomoćni radnik-pralja:
Odluka o izboru- pomocni radnik-pralja (pdf)

Odluka o izboru temeljem provedenog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme za jednog izvršitelja na radnom mjestu: Stručni radnik I. vrste – psiholog:
Odluka o izboru – psiholog (pdf)

Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22)  te prethodne suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 17. kolovoza 2022. (Klasa: 100-01/22-02/450, Urbroj: 524-08-01-02/7-22-2) ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa …

Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22)  te prethodne suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 21. srpnja 2022. (Klasa: 100-01/22-02/225, Urbroj: 524-08-01-02/8-22-4) ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa …

Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22)  te prethodne suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 1. srpnja 2022. (Klasa: 100-01/22-02/358, Urbroj: 524-08-01-02/7-22-2) ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa …

Odluka o poništenju natječaja – radni terapeut/terapeutkinja na neodređeno puno radno vrijeme Doma za odrasle osobe “Sv Nedjelja” – Nedešćina:
Odluka o ponistenju natjecaja terapeut (pdf)

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu Doma za odrasle osobe Sv.Nedelja Nedešćina(u daljnjem tekstu: Pravilnik o radu) ravnateljica Doma donosi:

O D L U K U
O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Članak 1.
Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa za pripravnika – psihologa (m/ž) – na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva (Klasa: …

Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto
1. RADNI TERAPEUT /RADNA TERAPEUTKINJA -1 izvršitelj na NEODREĐENO puno radno vrijeme
Uvjeti:

završen stručni studij radne terapije
položen stručni ispit
jedna godina rada u struci
dokaz da ne postoji zapreka iz čl.261.st.1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN …

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od dana 25.ožujka 2022. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2022. godini za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja – potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništvo te članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe …

Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto
1. NJEGOVATELJ /ICA -1 izvršitelj – na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti:

PKV njegovatelj/ica
završena osnovna škola i položen tečaj za njegu
6 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati trebaju dostaviti i dokaze …