Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto
1. NJEGOVATELJ /ICA -1 izvršitelj – na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti:

PKV njegovatelj/ica
završena osnovna škola i položen tečaj za njegu
6 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati trebaju dostaviti i dokaze …