Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave ostali prehrambeni artikli:
Odluka o odabiru – ostali prehrambeni artikli (pdf)
Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda – ostali prehrambeni artikli (pdf)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave prehrambeni artikli:
Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda – prehrambeni artikli (pdf)
Odluka o odabiru Grupa I – Svjeze voce i povrce (pdf)
Odluka o odabiru Grupa II – Svjeza jaja (pdf)
Odluka o odabiru Grupa III – Kruh i pekarski proizvodi (pdf)
Odluka o odabiru Grupa IV – Suhomesnati proizvodi (pdf)
Odluka o odabiru Grupa V – …

Poziv na dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave ostali prehrambeni proizvodi:
Poziv za dostavu ponuda – ostali prehrambeni artikli (pdf)
Troskovnik ostali prehrambeni proizvodi (xls)

Poziv na dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave prehrambeni artikli:
Poziv za dostavu ponuda – prehrambeni artikli_ (pdf)
Troskovnik_prehrambeni artikli_ (pdf)