Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet jednostavne nabave za radove na rekonstrukcija lifta:
Odluka o odabiru – rekonstrukcija lifta (pdf)

Odluka o poništenju natječaja za grupu I. voće i povrće jednostavne nabave prehrambeni artikli:
Odluka o ponistenju grupa I (pdf)
Odluka o poništenju natječaja za grupu I. svježa jaja jednostavne nabave prehrambeni artikli:
Odluka o ponistenju grupa II (pdf)

Poziv na dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave – prehrambeni artikli:
Poziv za dostavu ponuda – prehrambeni artikli (pdf)
Troškovnik – prehrambeni artikli (xls)

Poziv na dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave za radove na rekonstrukciji lifta:
Poziv za dostavu ponuda – rekonstrukcija lifta 26102020 (pdf)
Troškovnik-rekonstrukcija dizala 26102020 (pdf)