Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet jednostavne nabave za radove na rekonstrukcija lifta:
Odluka o odabiru – rekonstrukcija lifta (pdf)

INFORMACIJE O KORISNICIMA – gl.sestra

                        RADNI DAN  11,00- 13,00

                                                                       091/938-2566

 

TELEFONSKA GOVORNICA U DOMU – korisnici

                                                                       052/865-571

 

SOCIJALNA RADNICA DOMA

                        RADNI DAN  10,00 – 15,00

                                                                       052/865-101

                                                                       091/940-1570

 

AMBULANTA – dežurna medicinska sestra

                        RADNI DAN   8,00 – 20,00

                                                                       052/865-237

Odluka o poništenju natječaja za grupu I. voće i povrće jednostavne nabave prehrambeni artikli:
Odluka o ponistenju grupa I (pdf)
Odluka o poništenju natječaja za grupu I. svježa jaja jednostavne nabave prehrambeni artikli:
Odluka o ponistenju grupa II (pdf)

Poziv na dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave – prehrambeni artikli:
Poziv za dostavu ponuda – prehrambeni artikli (pdf)
Troškovnik – prehrambeni artikli (xls)