Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22)  te prethodne suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 21. srpnja 2022. (Klasa: 100-01/22-02/225, Urbroj: 524-08-01-02/8-22-4) ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa …

Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22)  te prethodne suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 1. srpnja 2022. (Klasa: 100-01/22-02/358, Urbroj: 524-08-01-02/7-22-2) ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa …

Odluka o poništenju jednostavne nabave prehrambenih proizvoda za: Grupa II – Kruh i pekarski proizvodi i Grupa III – Trajno mlijeko:
Odluka o ponistenju natjecaja grupa II_III (pdf)

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave – prehrambenih proizvoda: Grupa I – Svježa jaja:
Odluka o odabiru grupa I – svjeza jaja (pdf)
Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave – prehrambenih proizvoda: Grupa IV – Smrznuta hrana:
Odluka o odabiru grupa IV – smrznuta hrana (pdf)
Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave – prehrambenih proizvoda: …