Naručitelj Dom za odrasle osobe “Sv. Nedelja” Nedešćina, pokrenuo je postupak za nabavu PREHRAMBENIH PROIZVODA te Vam upućuje ovaj
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Ovaj postupak nabave Naručitelj provodi sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (120/16) i na temelju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave oznake Ur. broj 2144-03-60-75-01/250 Doma za odrasle osobe “Sv. Nedjelja” Nedešćina:
03-2022 Poziv …

Odluka o poništenju jednostavne nabave prehrambenih proizvoda za:
Grupa II – Svježa jaja, Grupu III – Kruh i pekarski proizvodi, Grupa V – Trajno mlijeko, Grupa VI – Smrznuti proizvodi
Odluka o ponistenju Grupa II_III_V_VI (pdf)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave prehrambenih proizvoda – Grupa I – Voće i povrće:
Odluka o odabiru Grupa I (pdf)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave prehrambenih proizvoda – Grupa IV – Suhomesnati proizvodi:
Odluka o odabiru Grupa IV (pdf)

Odluka o poništenju natječaja – radni terapeut/terapeutkinja na neodređeno puno radno vrijeme Doma za odrasle osobe “Sv Nedjelja” – Nedešćina:
Odluka o ponistenju natjecaja terapeut (pdf)