Dom za odrasle osobe "Sveta Nedjelja" – Nedešćina

Natječaj – VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina te članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme
VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

Uvjeti:

  • diplomski sveučilišni studij odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja
  • 3 godine radnog iskustva na financijskom poslovima
  • znanje rada na računalu
  • nepostojanje zapreke uz članka 213.st.1.Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku dokaza o stečenoj spremi
  • presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
  • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj za radno mjesto voditelj-ica racunovodstva (pdf)

Zadnje Novosti
Arhiva Novosti